Obsah

Obec Onšovice

     je největší částí obce Dehtáře. Vyniká řídce rozsetými objekty, převážně v podobě starších venkovských usedlostí, ale i novějších rodinných domů, obydlených zpravidla trvale bydlícími občany. obec se nachází  v blízkosti silnice I. tř. mezi Humpolcem a Pelhřimovem nedaleko hlavního dálničního tahu D 1 - Praha - Brno. Středem obce je prostor kolem kapličky Sv. Václava. Pod obcí jsou dva rybníky, z nichž ten větší je Onšovický a protéká jím Onšovický potok směrem od rybníků u Dehtář a vlévá se do Jankovského potoka u Milotic. Na hranici katastru je Motorest Velký Rybník.

Obec Dehtáře 

     je druhá největší část obce Dehtáře, zejm. co do počtu obyvatel i trvale obydlených domů. Obci dominuje náves s rybníkem, kaplička, zasvěcená Panně Marii a Kulturní dům, který byl postaven v r. 1953, a po požáru přestavěn. Jeho součástí je i Obecní úřad obce. Na severním okraji obce se nachází bývalý komplex zemědělských budov, který je již ve značně zchátralém stavu. V jeho blízkosti se pak nachází obecní hasičská zbrojnice, která je v současné době  rekonstruována - dostala novou střechu a zavedena sem byla i elektřina.

     Středem obce je vedena komunikace III. tř. č. 03416, napojená z dálničního přivaděče, která pokračuje do obce Kojčice.   Na ní je napojena ještě v obci místní komunikace spojující Dehtáře s Onšovicemi a nad Dehtářemi pak odbočka vedoucí do Vadčic.

Obec Vadčice

     patří, podle předchozích ukazatelů, svojí velikostí na 3. místo. Na rozdíl od obce Dehtáře, jejíž obydlí  svírají místní náves,  se Vadčice liší svým uspořádáním budov. Ty  Jsou situovány  spíše kolem místní komunikace a postrádají klasický prostor, nazývaný náves. Kromě klasických zemědělských objektů,  z nichž některé slouží jako rekreační objekty, se zde nachází i několik chat. 

Obec Milotice

     je nejmenší ze čtyř částí obce Dehtáře pokud jde o trvale obydlené objekty (pouze dva objekty), ale zato se tu nachází velké množství rekreačních objektů, z části chalup, ale především rekreačních chat, a to jak přímo v obci, tak i mimo ni. Od Milotic se směrem k Sedlické vodní nádrži nachází poměrně rozsáhlá chatová oblast, rozdělená na několik částí - "Nad Jankovským potokem" , "Pod Hůrou" a v "lesním průseku". V obci samotné jsou kromě tří rekreačních chalup vystavěny i další rekreační chaty. Nachází se zde nově opravená soukromá kaplička. mimo hlavní část obce se nachází "Hrobský mlýn" u Jankovského potoka, který je napojen na vlastní malou vodní elektrárnu.