Obsah

Rozpočet na rok 2010:

Obec Dehtáře

Dehtáře č. 4, 393 01 Pelhřimov

IČO 00515949, tel. 604934039, e-mail: obec-dehtare@seznam. Cz

 

 

                     Rozpočet
         obce Dehtáře na rok 2010

 

Daňové příjmy

 

0000 1111 - Daň z příjmu fyzických osob ze záv.č.  210 000,-

0000 1112 - Daň z příjmů fyzických osob SVČ        110 000,-

0000 1121 - Daň z příjmů právnických osob             250 000,-

0000 1211 - Daň z přidané hodnoty                         445 000,-     

0000 1341 - Poplatek ze psů                                        3 000,-

0000 1511 - Daň z nemovitosti                                                           220 000,-

Daňové příjmy celkem                                       1 238 000,-

 

0000 4112 -Neinvestiční transfery ze SR                    71 000,-

 

Pitná voda              

2310 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků   50 000,-

 

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

2321 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků    10 000,-

 

Zájmová činnost v kultuře

3392 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí   2 000,-

 

Sběr a svoz komunálních odpadů

3722 2111 - Příjmy a poskytování služeb a výrobků    50 000,-

 

Využívání a zneškodňování komunálního odpadu

                  - Přijaté nekapitálové příspěvky                20 000,-

 

 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3745 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků                  36 000,-

Ostatní příjmy celkem                                           239 000,-

Daňové příjmy                                                      1 238 000,-

Příjmy celkem                                                    1 477 000,-

 

Rezerva z roku 2009                                                700 000,-

Celkem                                                               2 177 000,-

 

 

 

Výdaje                                                                                                  Kč

 

Silnice

2212 5171 - Opravy a udržování

                   (část z r. 2009 – 600,-)                         650 000,-

Celkem                                                                  650 000,-
 
Pitná voda

2310 5021 - Ostatní osobní výdaje                               3 000,-

                  - Nákup pozemků                                    23 000,-

2310 5171 - Opravy a udržování  (studně Onšovice) 250 000,-

2310 5362 - Platby daní a poplatků                            36 000,-

Celkem                                                                  312 000,-
 
Odvádění a čištění odpadních vod               

                   - Nákup materiálu                                    5 000,-

Celkem                                                                      5 000,-

 

Vodní díla v zemědělské krajině

2341 5021 - Ostatní osobní výdaje                               5 000,-

2341 5169 - Nákup ostatních služeb 

                   (odbahnění rybníka)                             374 000,-

Celkem                                                                  379 000,-  

 

Předškolní zařízení

5321 - Neinvestiční transfery                                     18 000,-

Celkem                                                                    18 000,-

 

Základní školy

3113 5321 - Neinvestiční transfery                             70 000,-

Celkem                                                                    70 000,-

 

Zachování a obnova kulturních památek

3322 5223 - Neinvestiční transfery církvím                   3 000,-

3322 5171 - Opravy a udržování                                  5 000,-

Celkem                                                                      8 000,-

 

Zájmová činnost v kultuře

3392 5021 - Ostatní osobní výdaje                               3 000,-

3392 5139 - Nákup materiálu     

                   (oprava dlažby v KD)                             20 000,-

3392 5154 - El. energie                                                                      48 000,-

3392 5169 - Nákup ostatních služeb                             3 000,-

3392 5171 - Opravy a udržování                                15 000,-

Celkem                                                                    89 000,-

 

Ostatní záležitosti kultury a církví

3399 5194 - Věcné dary                                            15 000,-

Celkem                                                                    15 000,-
Veřejné osvětlení

3631 5154 - Elektrická energie                                   20 000,-

3631 5169 - Nákup ostatních služeb                             5 000,-

3631 5171 - Opravy a udržování                                  5 000,-

Celkem                                                                    30 000,-

 

Komunální služby a územní rozvoj

3639 5021 – Ostatní osobní výdaje                               6 000,-

3639          -  Ostatní nákupy dlouhod.   

                     (územní plán)                                     100 000,-

3639 5139 – Nákup materiálu                                      5 000,-

3639 5156 – Pohonné hmoty a maziva                         8 000,-

3639 5171 – Opravy a udržování                                10 000,-

Celkem                                                                  129 000,-

 

Sběr a svoz komunálního odpadu

3722  5169 – Nákup ostatních služeb                         80 000,-

Celkem                                                                    80 000,-

 

Využívá a zneškodňování komunálního odpadu

3725 5169 – Nákup ostatních služeb                          25 000,-

Celkem                                                                    25 000,-

 

Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně

3745 5021 – Ostatní osobní výdaje                               6 000,-

3745 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý                     3 000,-

3745 5139 – Nákup materiálu                                      1 000,-

3745 5156 – Pohonné hmoty a maziva                         6 000,-

3745 5169 – Nákup ostatních služeb                            5 000,-

Celkem                                                                    21 000,-

 

Požární ochrana

5512 5021 - Ostatní osobní výdaje                               2 000,-

5512 5139 – Nákup materiálu                                    40 000,-

5512 5169 – Nákup ostatních služeb                          20 000,-

Celkem                                                                    62 000,-

 

Zastupitelstvo obce

6112 5023 – Odměny členů zastupitelstva obce        106 000,-

Celkem                                                                  106 000,-

 

Činnost místní správy

6171 5021 - Ostatní osobní výdaje                             60 000,-

6171 5032 – Povinné pojištění                                   12 000.-

6171 5136 – Knihy,  programy                                  16 000,-

6171 5137 – Nákup materiálu                                    12 000,-

6171 5163 – Služby peněžních ústavů                        15 000,-

6171 5166 -  Konzultační a poradenská sl.                 45 000,-

6171 5169 – Nákup ostatních služeb                          10 000,-

6171  517 -  Cestovné                                                 4 000,-

6171 5175 – Pohoštění                                                4 000,-

Celkem                                                                  178 000,-

Výdaje celkem                                                    2 177 000,-

 

Příjmy celkem                                                    1 477 000,-
Rezerva z roku 2009                                              700 000,-

Celkem   příjmy                                                  2 177 000,-

 

 Výdaje                                                                2 177 000,-

 

 

 

 

 

 

V Dehtářích  30. 12. 2009

 

 

 

                                                                                             JUDr. Irena Brabcová

                                                                                                  starostka obce

 

 

 

 

 

Rozpočet obce Dehtáře schválen na zasedání zastupitelstva dne 30. 12. 2009

 

 

 

 

Vyvěšeno: 3. 1. 2010

Sejmuto: 18. 1. 2010