Obsah

 
Obec Dehtáře
Dehtáře č. 4, 393 01 Pelhřimov
IČO 00515949. tel. 604934039, e-mail: obec-dehtare@seznam.cz
      
 
 
Rozpočtový výhled na roky 2010-2012
 
 
Rok                                                   2010                              2011                             2012
Příjmy (v Kč)                             
Daňové příjmy                             1 238 000,-                    1 250 000,-                    1 350 000,-
 Ostatní příjmy                               239 000,-                       240 000,-                       245 000,-
Příjmy celkem                              1 477 000,-                    1 490 000,-                    1 595 000,-
 
Výdaje (v Kč)                                                                                                                               
Správa a zastupitelstvo                  284 000,-                        295 000,-                      310 000,-
Ostatní výdaje                                 421 000,-                        595 000,-                     585 000,- 
 Odbahnění rybníka                       374 000,-     
Vrtaná studně                                 250 000,-
Oprava dlažby v KD                        48 000,-
Územní plán                                    100 000,-
Oprava komunikací                                                                300 000,-
Oprava KD Dehtáře                                                                                                   400 000,-
Sportovní hřiště                                                                       300 000,-                    300 000,-
Výdaje celkem                              1 477 000,-                     1 490 000,-                  1 595 000,-     
 
 
Rozpočtový výhled obce Dehtáře na roky 2010-2012 schválen dne 30. 12. 2009
 
                                                                                              
                                                                                                      JUDr. Irena Brabcová
                                                                                                            starostka obce 
 
Vyvěšeno:
 
Sejmuto