Obsah

Organizační struktura obce:

Zastupitelstvo obce vzešlo z řádných voleb v roce 2010 a v současné době je složeno ze 7 členů - 1 žena, 6 mužů

 

starostka obce: JUDr. Irena Brabcová, tel. 604934039,

                          e-mail:obec-dehtare@seznam.cz

 

 místostarosta obce: Miloslav Vaněček, tel. 721005817,

 

členové: Martin Dalík, Vlastimil Jelínek, Ing. Jaroslav Maroušek, CSc., Petr Tomšů, Milan Vaněček

             

účetní obce: Hana Laščtovičková

 

předseda kontrolního výboru: Ing. Jaroslav Maroušek, CSc., tel. 602226987

členové kontrolního výboru: Michaela Dalíková

                                             Libor Hurda    

 

předseda finančního výboru: Vlastimil Jelínek, tel. 722968662

členové finančního výboru: Olga Kačerová

                                       Jiří Vacek