Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Platby na účty úřadu

Obec  dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.
 

Bezhotovostní platby

 • Číslo účtu: 31022261/0100
 • Bankovní spojení: Komerční banka, Pelhřimov
 • Bankovní spojení mezinárodní: CZ87 0100 0310 2200 0000 0261

 

Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce:

 • poplatky za odvoz komunálního odpadu (na základě nákladů, vynaložených v předchozím roce),
 • poplatky za spotřebu vody z vodovodního řadu tzv. vodné, stočné,
 • poplatky za chov psů

 

Místní poplatky se stanovují každý rok na základě usnesení zastupitelstva obce a zveřejňují se formou obecně závazné vyhlášky obce.

 

Poplatky lze uhradit:

 • osobně v hotovosti ve stanovených dnech na obecním úřadu
 • osobně v hotovosti v úředních hodinách na obecním úřadu
 • bezhotovostním převodem na výše uvedené číslo účtu + variabilní symbol
 • prostřednictvím poštovní poukázky na adresu: Obec Deháře, Dehtáře č.4, 393 01 Pelhřimov